Risenga: Sklisikring og kontrastmerking

Risenga: Sklisikring og kontrastmerking


referanse Description
  Risenga

  Taktile skilt er en samlebetegnelse på skilt som er egnet for svaksynte. Skilt som er godkjent i universell utforming skal kunne leses av flest mulig uavhengig av språk- og funksjonsevne.

  Skiltene skal også kunne leses av blinde og må derfor utformes med følbar tekst (taktil) og eventuelt blindeskrift (braille). Vi sørger for at skiltene som produseres til enhver tid tilfredsstiller gjeldende lover for taktile skilt.

  Skilt er en svært viktig del av det som defineres som «veifinning» og lovverket setter klare krav til dette. 

  Det er mange hensyn å ta for å oppnå god skilting med tanke på avstander, funksjoner, kontraster, belysning også videre.

  Informasjon


  Prosjekt: Risenga Trappeneser
  Sted: Risenga, Oslo
  År: 2021

  Kan vi hjelpe deg også?