Nødutgang- og rømningsvei skilt!

Nødutgang- og rømningsvei skilt brukes for å markere hvor det er utgang eller til utgang som fører til en rømningsvei. Skiltene overholder kravene i NS3926, ISO 7010 og DIN 67510.

Nødutgang- og rømningsvei skilt benyttes som en naturlig del av det visuelle ledesystemet i et bygg.

Viste du at Unisign leverer alt du trenger av lovpålagte skilt? Ta kontakt om du ønsker hjelp med å sette sammen en total pakke!

Filter